ترتیب بر اساس:
حسن بهرامی(گردآورنده)، علی گودرزی(گردآورنده)، ابراهیم جلیلی(گردآورنده)، نگار حقیقی(گردآورنده) حسن بهرامی(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری - اردیبهشت 1399
360000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: آرمان دانش - آذر 1399
250000 ریال
کیانوش سوری کیانوش سوری
ناشر: سنگ نبشته - مهر 1399
420000 ریال
ادوین جاکوبسن، پاتریس ام. هیلی، خیراله ایران نژاد (مترجم)، نوید ایران نژاد (مترجم)، منصور میرزایی (ویراستار) ادوین جاکوبسن
ناشر: کتاب میر - اسفند 1387
48000 ریال
ناشر: آرویج ایرانیان - اردیبهشت 1399
آسمیتاموتهال راتهور، پونام ساچدوا، سواراج بترا، سیده مرضیه راهبی (مترجم)، ملک نساء مبرهن یکتایی (مترجم)، آذر وظیفه شناس (مترجم)، فاطمه رافت (ویراستار) آسمیتاموتهال راتهور
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - شهریور 1385
28000 ریال
حسین صادقی (گردآورنده)، مهوش آگاه (گردآورنده)، سیروس مومن زاده (گردآورنده) حسین صادقی (گردآورنده)
ناشر: بیکران - مهر 1384
26000 ریال
مهدی یوسفی، محمدرضا هدیه زاده، علی آچاک، نیلوفر ژنده رزم مهدی یوسفی
ناشر: میعاد اندیشه - اردیبهشت 1402
500000 ریال
نمایش 16 - 23 از 23 مورد