ترتیب بر اساس:
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - شهریور 1402
2050000 ریال 1845000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سیدعدنان اسلامی (ویراستار) حسین قافی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - آبان 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
ابوالحسن محمدی ابوالحسن محمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - تیر 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مهر 1402
1750000 ریال 1575000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - شهریور 1402
820000 ریال 738000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
محمدحسین شهبازی محمدحسین شهبازی
ناشر: میزان - 1397
180000 ریال
هادی رحمانی هادی رحمانی
ناشر: مجد - 1395
1100000 ریال 990000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - خرداد 1402
550000 ریال 495000 ریال
علیرضا عابدی سرآسیا علیرضا عابدی سرآسیا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1401
600000 ریال 540000 ریال
احمد حاجی ده آبادی، سعیده حسنیان (ویراستار) احمد حاجی ده آبادی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دی 1401
840000 ریال 756000 ریال
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - بهمن 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
محمدجعفر جعفری لنگرودی محمدجعفر جعفری لنگرودی
ناشر: گنج دانش - 1400
700000 ریال 630000 ریال
حیدر باقری اصل حیدر باقری اصل
ناشر: مجد - آذر 1401
3600000 ریال 3240000 ریال
محمود شهابی، بنفشه دادفر (ویراستار) محمود شهابی
ناشر: فلات - اردیبهشت 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 398 مورد