ترتیب بر اساس:
سو گریوز، فائقه مرتضوی کرونی (مترجم) سو گریوز
ناشر: فرهنگ و هنر - 30 دی 1398
750000 ریال 637500 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: فنی ایران، نردبان - 12 مهر 1399
1290000 ریال 1096500 ریال
ناشر: فنی ایران، نردبان - 27 دی 1401
430000 ریال 365500 ریال
ناشر: فنی ایران، نردبان - 10 بهمن 1401
430000 ریال 365500 ریال
دایان آلبر دایان آلبر
ناشر: فنی ایران، نردبان - 26 اسفند 1400
450000 ریال 382500 ریال
دایان آلبر دایان آلبر
ناشر: فنی ایران، نردبان - 27 اردیبهشت 1400
300000 ریال 255000 ریال
دایان آلبر دایان آلبر
ناشر: فنی ایران، نردبان - 26 بهمن 1400
450000 ریال 382500 ریال
دایان آلبر دایان آلبر
ناشر: فنی ایران، نردبان - 2 آذر 1400
450000 ریال 382500 ریال
دایان آلبر دایان آلبر
ناشر: فنی ایران، نردبان - 19 آبان 1401
300000 ریال 255000 ریال
سوفی دوسوسوا سوفی دوسوسوا
ناشر: محراب قلم - 26 اسفند 1400
300000 ریال 255000 ریال
افا الاند، پیام ابراهیمی (مترجم) افا الاند
ناشر: پرتقال - 28 مهر 1398
790000 ریال 671500 ریال
جینین سندرز جینین سندرز
ناشر: فنی ایران، نردبان - 26 مرداد 1401
430000 ریال 365500 ریال
ناشر: فنی ایران، نردبان - 19 آبان 1401
430000 ریال 365500 ریال
برایان موزز، مریم رضازاده (مترجم)، شهرناز اعتمادی (ویراستار) برایان موزز
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 13 دی 1399
1550000 ریال 1317500 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم)، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 16 آذر 1398
430000 ریال 387000 ریال
نمایش 16 - 30 از 172 مورد