ترتیب بر اساس:
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 08 مرداد، 1391
420000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
120000 ریال 90000 ریال
ویکتور کچ، ویلیام مک آردل، فرانک کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویکتور کچ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 آبان، 1393
440000 ریال
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 06 آذر، 1398
750000 ریال
حسن اسدی حسن اسدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
100000 ریال
محمدحسین علیزاده، حسن دانشمندی محمدحسین علیزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1398
210000 ریال
ویلیام مک آردل، فرانک کچ، ویکتور کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویلیام مک آردل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1396
470000 ریال
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی، 1397
420000 ریال
لوییز برک، ویکی دیکین، محمد حضوری (مترجم)، سیدعلی کشاورز (مترجم) لوییز برک
ناشر: آییژ - 29 آبان، 1391
80000 ریال
خداداد لطافت کار، مهدی بخششی هریسی، سهراب قربانی، حسین آرش پور خداداد لطافت کار
ناشر: بامداد کتاب - اردیبهشت، 1397
550000 ریال
یحیی سخنگویی، زهره افشارمند یحیی سخنگویی
ناشر: حتمی - 11 آذر، 1392
649000 ریال
هنینگ واکرهج، عباسعلی گائینی (مترجم) هنینگ واکرهج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1395
210000 ریال
مارک فاس، تونی فارین، سعید کشاورز (مترجم)، وحید ذوالاکتاف (مترجم) مارک فاس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد، 1397
100000 ریال
مژگان معمارمقدم مژگان معمارمقدم
ناشر: نشر ورزش - آذر، 1395
165000 ریال
وینتر گریفیث، مهرداد فتحی (مترجم) وینتر گریفیث
ناشر: شرکت به نشر - 19 بهمن، 1393
89000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 31 مرداد، 1388
35000 ریال
جواد دی آبادی جواد دی آبادی
ناشر: اندیشه و فرهنگ جاویدان - 1391
40000 ریال 34000 ریال
نمایش 1 - 15 از 124 مورد