ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1382
10000 ریال
امیر آشفته تهرانی امیر آشفته تهرانی
ناشر: گستره - 1381
15000 ریال
محمدباقر رضائیان محمدباقر رضائیان
ناشر: مرندیز - بهمن 1394
90000 ریال
ناشر: شادمان - 1382
12000 ریال
احمد احمدی، محمد جهانفر، احمد به پژوه (ویراستار)، حسن سرایی (ویراستار)، شایسته جهان فر (ویراستار) احمد احمدی
ناشر: جهان فرهنگی - خرداد 1386
18000 ریال
مجتبی علی بیکیان مجتبی علی بیکیان
ناشر: خواجه رشید - 1382
9000 ریال
ناشر: جامعه شناسان - تیر 1397
1710000 ریال
نعمت الله تقوی نعمت الله تقوی
ناشر: دانیال، جامعه پژوه - دی 1385
15000 ریال
نادر تاری برازین نادر تاری برازین
ناشر: قلم برتر - اسفند 1388
34000 ریال
جان رابرت ویکس جان رابرت ویکس
ناشر: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور - شهریور 1396
200000 ریال
گارت هاردین گارت هاردین
ناشر: تلنگر - آبان 1396
200000 ریال
جان اف. می، مجتبی دلبازی اصل (مترجم) جان اف. می
ناشر: صفیر سیمرغ - اسفند 1395
200000 ریال
ناشر: تلنگر - آبان 1396
130000 ریال
ناشر: مارون - فروردین 1396
130000 ریال
ناشر: خواجه رشید - اسفند 1389
40000 ریال
نمایش 31 - 45 از 67 مورد