ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه امام رضا - دی 1394
100000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
دفتر معماری و طراحی شهری دفتر معماری و طراحی شهری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 7 بهمن 1392
علیرضا فدوی اردکانی علیرضا فدوی اردکانی
ناشر: زرنوشت - 28 اردیبهشت 1399
260000 ریال
علیرضا فدوی اردکانی علیرضا فدوی اردکانی
ناشر: زرنوشت - 28 اردیبهشت 1399
240000 ریال
اسلام کرمی اسلام کرمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - آبان 1397
180000 ریال
محمد نقی زاده محمد نقی زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 7 مرداد 1392
140000 ریال
محمد نقی زاده محمد نقی زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - اردیبهشت 1396
220000 ریال
ناشر: سیگلو - 2 اسفند 1393
69000 ریال
علی اکبر تقوایی (گردآورنده) علی اکبر تقوایی (گردآورنده)
ناشر: چهار درخت - اردیبهشت 1396
150000 ریال
سیدجعفر مرتضی العاملی، مصطفی معمی وند (طراح) سیدجعفر مرتضی العاملی
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد - 3 مرداد 1391
35000 ریال
ناشر: خورشید باران - مرداد 1397
230000 ریال
ناشر: شبکه اندیشه - 10 اسفند 1393
120000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین - خرداد 1397
140000 ریال
عبدالحمید نقره کار، مهدی حمزه نژاد عبدالحمید نقره کار
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین - آبان 1397
890000 ریال
نمایش 16 - 30 از 44 مورد