ترتیب بر اساس:
عباس قاسم زاده اقدم، جمال الدین جلالی پور عباس قاسم زاده اقدم
ناشر: سمت - شهریور 1401
900000 ریال 810000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
اسماعیل فقیه، منوچهر حقانی اسماعیل فقیه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1394
130000 ریال 117000 ریال
محمودرضا عطایی، امیدرضا رجبی محمودرضا عطایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1395
120000 ریال 108000 ریال
شهلا خاورزمینی (مترجم) شهلا خاورزمینی (مترجم)
ناشر: فراگیر هگمتانه - اسفند 1390
60000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دی 1390
78000 ریال
فرهاد توحیدی (مترجم) فرهاد توحیدی (مترجم)
ناشر: واژه - خرداد 1387
22000 ریال
ناشر: روان شناسی و هنر - بهمن 1390
30000 ریال
Hamid Mahmoudi, Abbas AhmadiMoghim Hamid Mahmoudi
ناشر: فراگیران سینا - آذر 1389
30000 ریال
غلام عباس شمس غلام عباس شمس
ناشر: آوند اندیشه - اسفند 1398
300000 ریال
Loghman Poursafar, SeyedAli YusefiNamin, Fateme Naghibian (Editor) Loghman Poursafar
ناشر: پیام سما، سازمان مدارس آزاد اسلامی (سما) - بهمن 1390
40000 ریال
Loghman Poursafar, SeyedAli YusefiNamin, Fateme Naghibian (Editor) Loghman Poursafar
ناشر: پیام سما، سازمان مدارس آزاد اسلامی (سما) - بهمن 1390
40000 ریال
پورصفر لقمان، فاطمه نقیبیان (ویراستار) پورصفر لقمان
ناشر: پیام سما، سازمان مدارس آزاد اسلامی (سما) - بهمن 1390
40000 ریال
Loghman Poursafar Loghman Poursafar
ناشر: وداد - دی 1389
40000 ریال
AliReza ModaresiChahardehi, Farhad khorsand Golchin, Ali Yusefi Namin, Fateme Naghibian (Editor), Loghman Poursafar (Editor) AliReza ModaresiChahardehi
ناشر: وداد - دی 1389
50000 ریال
MohammadTaghi MonshiToussi MohammadTaghi MonshiToussi
ناشر: پاز - مهر 1387
نمایش 1 - 15 از 25 مورد