ترتیب بر اساس:
جیمز کافمن، علی سالیانی (مترجم)، مجتبی جوادیان (مترجم)، حسین اخلاقی (مترجم)، دانیل هالاهان (مترجم) جیمز کافمن
ناشر: به نشر - 1383
30000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 5 خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 19 اردیبهشت 1385
21000 ریال
جیمزجان گالاگر، حسین لطف آبادی (مترجم)، حسن عطایی (مترجم)، مجید مهدی زاده (مترجم)، احمد رضوانی (مترجم) جیمزجان گالاگر
ناشر: به نشر - 1381
25000 ریال
بورلی پارک، امین الله فاضل (مترجم) بورلی پارک
ناشر: نوید شیراز - 1381
19500 ریال
توران برهانی توران برهانی
ناشر: رشد فرهنگ - مرداد 1397
110000 ریال
ناشر: صالحیان - خرداد 1397
جیمز کافمن، دانیل هالاهان، مجتبی جوادیان (مترجم)، علی سالیانی (ویراستار)، حسین اخلاقی (ویراستار) جیمز کافمن
ناشر: به نشر - 30 مرداد 1384
52000 ریال
منیرالسادات میرخان منیرالسادات میرخان
ناشر: سرافراز - 3 دی 1392
79000 ریال
ناشر: آوای نور - اردیبهشت 1396
330000 ریال
دوروتی آ. سیسک، مهین خالصی (مترجم) دوروتی آ. سیسک
ناشر: صورتگر - بهمن 1395
170000 ریال
رابینسون، بتی رافمن شوبتس، فاریا استمپل، لیندا بارنز، موجویلیر، علی اکبر رادمرد (مترجم)، سهیلا عماری اللهیاری (مترجم) رابینسون
ناشر: وانیا - 23 مهر 1393
250000 ریال
محمد فاتحی سینه سر، سمیه ساجدی شکرلو محمد فاتحی سینه سر
ناشر: نگین سبلان - اسفند 1394
75000 ریال
فاطمه رسولی خورشیدی فاطمه رسولی خورشیدی
ناشر: آزمون یار پویا - اسفند 1395
70000 ریال
نمایش 16 - 30 از 40 مورد