ترتیب بر اساس:
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - 8 فروردین 1400
750000 ریال 675000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 28 اسفند 1398
1170000 ریال 900000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1394
460000 ریال 414000 ریال
علی اصغر پورعزت(تدوین) علی اصغر پورعزت(تدوین)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 تیر 1398
1620000 ریال 1458000 ریال
استیون رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 14 مرداد 1402
4650000 ریال 4185000 ریال
رامین مولاناپور، داود وحدت، مهردخت پورنادر، شهرزاد فیضی نیکجه رامین مولاناپور
ناشر: آتی نگر - 11 آذر 1391
850000 ریال 765000 ریال
جیمزآرتورفینچ استونر، ادوارد فریمن، دانیل گیلبرت، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) جیمزآرتورفینچ استونر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 29 بهمن 1398
3000000 ریال 2700000 ریال
اصغر صرافی زاده اصغر صرافی زاده
ناشر: ترمه - 10 شهریور 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - 17 آبان 1396
1800000 ریال 1620000 ریال
جیک ناپ، مانا رامشنی راحت آباد (مترجم) جیک ناپ
ناشر: آدینه - 22 آبان 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
علی اصغر پورعزت علی اصغر پورعزت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1397
2220000 ریال 1998000 ریال
جیمزآرتورفینچ استونر، ادوارد فریمن، دانیل گیلبرت، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) جیمزآرتورفینچ استونر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 21 تیر 1396
3120000 ریال 2808000 ریال
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 10 بهمن 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 29 تیر 1394
2800000 ریال 2520000 ریال
نمایش 16 - 30 از 2,457 مورد