ترتیب بر اساس:
ناشر: مدرسان شریف - آبان 1397
400000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: پردازش - 20 خرداد 1391
1200000 ریال
فاطمه احمدیان فاطمه احمدیان
ناشر: پوران پژوهش - 11 بهمن 1391
46000 ریال
علی محمد حقیقی (گردآورنده)، مهدی صفرپور (گردآورنده) علی محمد حقیقی (گردآورنده)
ناشر: پردازش - 20 خرداد 1391
700000 ریال
محمد لعل علیزاده محمد لعل علیزاده
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1385
21500 ریال
معزالدین باباخانی تیموری معزالدین باباخانی تیموری
ناشر: مهر سبحان - 23 شهریور 1392
160000 ریال
ناشر: پردازش - 23 مرداد 1390
300000 ریال
عباس کاکایی، مصطفی کرمی (ویراستار)، مونا مغفرتی (ویراستار)، معصومه الیاس پور (ویراستار)، حکیمه نوابی (ویراستار)، امید روشناس (زیرنظر) عباس کاکایی
ناشر: مهر سبحان، ماهان - 26 خرداد 1392
140000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده) دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده)
ناشر: مهرپویا مهراس - اردیبهشت 1397
60000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده) دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده)
ناشر: مهرپویا مهراس - اردیبهشت 1397
60000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده) دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده)
ناشر: مهرپویا مهراس - مرداد 1397
60000 ریال
نمایش 16 - 30 از 136 مورد