ترتیب بر اساس:
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
1200000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 اسفند 1400
900000 ریال
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1400
800000 ریال
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
360000 ریال
سیدعبدالعلی قوام (تدوین)، سعید شکوهی (تدوین)، سیداحمد فاطمی نژاد (تدوین) سیدعبدالعلی قوام (تدوین)
ناشر: قومس - 15 مرداد 1390
200000 ریال
بهرام نوازنی (گردآورنده)، مهران کاظمی (گردآورنده)، امیر پورمند (گردآورنده) بهرام نوازنی (گردآورنده)
ناشر: تیسا - 1 بهمن 1393
120000 ریال
ابوالقاسم طاهری ابوالقاسم طاهری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 خرداد 1391
230000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
45000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
40000 ریال
بهرام نوازنی (گردآورنده)، علی نوازنی (گردآورنده) بهرام نوازنی (گردآورنده)
ناشر: تیسا - 12 اسفند 1393
180000 ریال
ابوالقاسم طاهری ابوالقاسم طاهری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 مهر 1398
230000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
35000 ریال
ناشر: پردازش - 29 تیر 1390
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 136 مورد