ترتیب بر اساس:
مری بویس، شیما جعفری (مترجم) مری بویس
ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)، کتابخانه - 18 دی 1392
180000 ریال
ناشر: اسطوره پنجم - اسفند 1396
حسین وحیدی حسین وحیدی
ناشر: آفرینه - خرداد 1394
79000 ریال
ناشر: آشیانه کتاب - 18 بهمن 1389
27000 ریال
رستم شهزادی رستم شهزادی
ناشر: فروهر - 11 اردیبهشت 1390
28000 ریال
جان راسل هینلز، مهناز شایسته فر (مترجم) جان راسل هینلز
ناشر: مطالعات هنر اسلامی - 13 تیر 1388
80000 ریال
پرودس اوکتور شروو، بهزاد معینی سام (مترجم) پرودس اوکتور شروو
ناشر: نیک خرد - بهمن 1397
250000 ریال
علی اکبر جعفری علی اکبر جعفری
ناشر: جامی - 13 اسفند 1384
140000 ریال
عبدالله احمدیان عبدالله احمدیان
ناشر: انتشارات کردستان - 17 بهمن 1391
50000 ریال
محمد جوانمردی، ژاله متقی (ویراستار) محمد جوانمردی
ناشر: اقیانوس معرفت - 28 بهمن 1386
18000 ریال
سیدسعیدرضا منتظری سیدسعیدرضا منتظری
ناشر: ذکری - آبان 1395
250000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 4 بهمن 1384
35000 ریال
هوشنگ شکری (به اهتمام) هوشنگ شکری (به اهتمام)
ناشر: هوشنگ شکری - 19 خرداد 1393
200000 ریال
ناشر: احقاف - اسفند 1396
نمایش 46 - 60 از 90 مورد