ترتیب بر اساس:
حسین ابوالحسن تنهایی، فریده داداشی (ویراستار) حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: مرندیز، بهمن برنا - 5 فروردین 1394
750000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
حسین ابوالحسن تنهایی حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا - مرداد 1394
250000 ریال
ناشر: بهمن برنا - اسفند 1395
300000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مهر 1393
165000 ریال
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - 14 آبان 1392
225000 ریال
ماکس وبر، ابوالفضل ذوالفقاری (مترجم) ماکس وبر
ناشر: دانشگاه شاهد - 17 فروردین 1393
118000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد