ترتیب بر اساس:
ناشر: جوهر حیات - آذر 1396
200000 ریال
فرشاد سلیمانی فرشاد سلیمانی
ناشر: آریان قلم - 17 خرداد 1393
45000 ریال
ناشر: آواز - آذر 1397
140000 ریال
محمد حسنی، بهاره عزیزی نژاد، تقی علی اشرف جودت (ویراستار)، کرمعلی قدمیاری (ویراستار) محمد حسنی
ناشر: دانشگاه ارومیه - 22 خرداد 1391
43000 ریال
محمدرضا مردانی محمدرضا مردانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1396
178000 ریال
پریسا ماه زاده پریسا ماه زاده
ناشر: طلایی پویندگان دانشگاه - خرداد 1396
100000 ریال
سیداحمد هاشمی، جمشید امیدی سیداحمد هاشمی
ناشر: دانشگاه پیام نور، تایماز - تیر 1396
165000 ریال
دیویداچ. فیلیپس، میشل شوایسفورت، محمدجواد لیاقت دار (مترجم)، اصغر سلطانی (مترجم) دیویداچ. فیلیپس
ناشر: دانشگاه اصفهان - 11 مهر 1396
230000 ریال
نمایش 31 - 39 از 39 مورد