ترتیب بر اساس:
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - آذر 1386
22000 ریال
ناشر: ندای تاریخ - شهریور 1398
250000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - خرداد 1390
134000 ریال
داریوش قنا داریوش قنا
ناشر: پلک - خرداد 1394
60000 ریال
شاداب عسگری شاداب عسگری
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات - اردیبهشت 1394
140000 ریال
ناشر: کانون اندیشه جوان - اردیبهشت 1389
27000 ریال
آبراهام یسلسون، محمدباقر آرام (مترجم) آبراهام یسلسون
ناشر: امیرکبیر - 1383
20000 ریال
استیون کینزر، منیژه(شیخ جوادی) بهزاد (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) استیون کینزر
ناشر: پیکان - آبان 1385
34000 ریال
علیرضا آیتی علیرضا آیتی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - آذر 1391
51000 ریال
ناشر: عمار اندیشه - آذر 1387
45000 ریال
مجتبی زارعی، سیدجلال هاشمی (ویراستار)، جلیل قاسمی (ویراستار) مجتبی زارعی
ناشر: خانه کتاب - خرداد 1390
110000 ریال
جعفر مهدی نیا جعفر مهدی نیا
ناشر: امید فردا - شهریور 1384
100000 ریال
عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی، ویلیام شوکراس عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی
ناشر: پیکان - 1381
520000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - شهریور 1395
140000 ریال
سیدحسین سادات میدانی، مهدی خلیلی طرقبه سیدحسین سادات میدانی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - فروردین 1398
410000 ریال
نمایش 46 - 60 از 239 مورد