ترتیب بر اساس:
شهریار زرشناس شهریار زرشناس
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 12 اسفند 1392
36000 ریال
ناشر: اختران - 2 آذر 1387
600000 ریال
حمید صاحب جمعی حمید صاحب جمعی
ناشر: نشر ثالث - 28 بهمن 1385
17000 ریال
ناشر: آگه - 27 دی 1388
750000 ریال
محمد مددپور محمد مددپور
ناشر: منادی تربیت - 11 اسفند 1389
42000 ریال
الن تورن، احمد نقیب زاده (مقدمه) الن تورن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اسفند 1396
1050000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - 28 مرداد 1399
800000 ریال
جمشید بهنام، رامین جهانبگلو جمشید بهنام
ناشر: نشر مرکز - 27 اسفند 1386
19000 ریال
میلان کوندرا، حمیدرضا زاهدی (مترجم)، علی اصغر شیرزادی (ویراستار) میلان کوندرا
ناشر: امیرکبیر - 22 تیر 1389
30000 ریال
ناشر: منادی تربیت - 11 اسفند 1389
23000 ریال
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - مرداد 1397
127000 ریال
ویلیام چیتیک، سیدحسین نصر، نینیان اسمارت، گرشوم گرهارد شولم، محمد ارکون، هیوستن اسمیت، ولفگانگ اشمیت، دیویدامانوئل سینگ، اوا ارثمان، کوجیرونا ناکامورا، مرضیه سلیمانی (مترجم) ویلیام چیتیک
ناشر: علم - 3 اسفند 1389
1550000 ریال
ناشر: منادی تربیت - 11 اسفند 1389
33000 ریال
نمایش 31 - 45 از 176 مورد