ترتیب بر اساس:
یاکوب ابوت، عباسقلی غفاری فرد (مترجم) یاکوب ابوت
ناشر: نگاه - 20 بهمن 1388
1100000 ریال 935000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
خشایار بهاری (مترجم)، جان کرتیس (گردآورنده)، نایجل تالیس (گردآورنده) خشایار بهاری (مترجم)
ناشر: فرزان روز - 18 تیر 1392
13000000 ریال 11050000 ریال
ناشر: حکمت کلمه - 23 اسفند 1397
1600000 ریال 1360000 ریال
گزنفون، علی شیعه علی (مترجم)، سارا فروغی (ویراستار)، لری هدریک (بازنویسی) گزنفون
ناشر: سبزان - 2 آذر 1392
1620000 ریال 1377000 ریال
هایدماری کخ، امیرحسین اکبری شالچی (مترجم) هایدماری کخ
ناشر: پازینه - 1391
2500000 ریال 2250000 ریال
مسلم زمانی (مترجم)، علی اصغر قهرمانی مقبل (مترجم)، نسرین خسروی (ویراستار) مسلم زمانی (مترجم)
ناشر: نشر نی - 8 آبان 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
ژان پرو ژان پرو
ناشر: فرزان روز - آذر 1396
6000000 ریال 5100000 ریال
بهروز واثقی بهروز واثقی
ناشر: ابوعطا - 13 دی 1399
250000 ریال 212500 ریال
محمدرحیم شایگان محمدرحیم شایگان
ناشر: فرزان روز - 9 اردیبهشت 1398
3500000 ریال 2975000 ریال
حسنعلی مرادی (گردآورنده) حسنعلی مرادی (گردآورنده)
ناشر: آرمان رشد - اسفند 1396
2960000 ریال 2516000 ریال
ابوالحسن نجف زاده اتابکی ابوالحسن نجف زاده اتابکی
ناشر: پازینه - 19 فروردین 1392
3500000 ریال 3150000 ریال
مهرزاد قنبری سرداراکبری مهرزاد قنبری سرداراکبری
ناشر: پازینه - آبان 1396
550000 ریال 467500 ریال
ناشر: پل فیروزه، آبی پارسی - 30 مهر 1399
450000 ریال 382500 ریال
ناصر الوکی ناصر الوکی
ناشر: هزاره سوم اندیشه - 6 اسفند 1398
250000 ریال 225000 ریال
کاوه فرخ، شهربانو صارمی (مترجم) کاوه فرخ
ناشر: ققنوس - 19 بهمن 1398
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 263 مورد