ترتیب بر اساس:
برتران بدیع، احمد نقیب زاده (مترجم) برتران بدیع
ناشر: علم - 18 اردیبهشت 1391
750000 ریال
ناشر: ققنوس - 13 اردیبهشت 1399
150000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: علم - 3 تیر 1386
1400000 ریال
مصطفی رحیمی مصطفی رحیمی
ناشر: نیلوفر - مهر 1397
480000 ریال
جان پیلجر، مهرناز شهابی (مترجم)، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) جان پیلجر
ناشر: اختران - 17 دی 1398
500000 ریال
ادوارد گرب، محمد سیاهپوش (مترجم) ادوارد گرب
ناشر: معاصر - 1 اردیبهشت 1394
150000 ریال
چامسکی نوآم، حسین جعفری موحد (مترجم) چامسکی نوآم
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - آبان 1397
200000 ریال
ناشر: آشیان - 6 آبان 1391
100000 ریال
جوزف.اس نای، رضا مرادصحرایی (مترجم)، سیدطاهر شریعت پناهی (مترجم)، سیدحسین ارجانی (مترجم)، مجتبی مقدسی (ویراستار) جوزف.اس نای
ناشر: حروفیه، موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند - 10 اسفند 1390
160000 ریال
ادوین گنتزلر، ماریا تیموکزکو ادوین گنتزلر
ناشر: قطره - آبان 1394
70000 ریال
ناشر: خرسندی - آبان 1395
600000 ریال
میشل فوکو، عبدالقادر سواری (مترجم) میشل فوکو
ناشر: گام نو - 3 شهریور 1389
54000 ریال
ژان ویلیام لاپی یر، بزرگ نادرزاده (مترجم) ژان ویلیام لاپی یر
ناشر: فرزان روز - 13 آبان 1392
200000 ریال
ناشر: علم - 3 شهریور 1392
85000 ریال
مارتین ا. اسمیت، گروه مترجمین انتشارات امیرکبیر (مترجم) مارتین ا. اسمیت
ناشر: امیرکبیر - شهریور 1394
150000 ریال
نمایش 31 - 45 از 119 مورد