ترتیب بر اساس:
حسین رسول پور حسین رسول پور
ناشر: خاموش - اردیبهشت 1397
1100000 ریال 990000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: آیدین، یانار - 3 اردیبهشت 1397
600000 ریال 480000 ریال
عباسعلی وفایی عباسعلی وفایی
ناشر: علمی - خرداد 1395
1250000 ریال 1125000 ریال
سیدفرج الله موسوی (گردآورنده) سیدفرج الله موسوی (گردآورنده)
ناشر: زوار - 20 آبان 1393
120000 ریال 96000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 آذر 1398
240000 ریال
تقی وحیدیان تقی وحیدیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 شهریور 1401
480000 ریال
حسن انوری حسن انوری
ناشر: فاطمی - 10 آبان 1401
1550000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 14 بهمن 1398
350000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 خرداد 1399
400000 ریال
عباسعلی وفایی عباسعلی وفایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 آبان 1398
120000 ریال
سعید پرویزی سعید پرویزی
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - اسفند 1397
170000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
110000 ریال
غلامرضا ارژنگ غلامرضا ارژنگ
ناشر: قطره - مهر 1397
250000 ریال
حسن انوری، حسن احمدی گیوی حسن انوری
ناشر: فاطمی - 2 شهریور 1389
180000 ریال
محمد جواد کمالی محمد جواد کمالی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 مرداد 1401
580000 ریال
نمایش 16 - 30 از 200 مورد