ترتیب بر اساس:
غلامرضا وطن دوست غلامرضا وطن دوست
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1394
70000 ریال
خاورشناسان فرانسوی، عیسی بهنام (مترجم) خاورشناسان فرانسوی
ناشر: علمی و فرهنگی - 7 خرداد 1393
185000 ریال
پرسی مولزورث سایکس، سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانی (مترجم) پرسی مولزورث سایکس
ناشر: دنیای کتاب - 25 مهر 1389
550000 ریال
باقر عاقلی، عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا باقر عاقلی
ناشر: نامک، کتاب پارسه - 22 آبان 1399
4500000 ریال
لارنس لاکهارت، پیتر جکسون، تیمور قادری (مترجم) لارنس لاکهارت
ناشر: مهتاب - 16 اسفند 1397
1650000 ریال
ناشر: سخن - 26 مرداد 1387
125000 ریال
ناشر: انتشارات تهران - 22 اردیبهشت 1388
4000000 ریال
علی بن حسین مسعودی، ابوالقاسم پاینده (مترجم) علی بن حسین مسعودی
ناشر: علمی و فرهنگی - 2 خرداد 1390
80000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، ایلیا گرشویچ (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - بهمن 1396
4500000 ریال
علی اصغر عبداللهی (ویراستار)، محمدتقی بهار (مصحح) علی اصغر عبداللهی (ویراستار)
ناشر: دنیای کتاب - 8 تیر 1384
400000 ریال
عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا عباس اقبال آشتیانی
ناشر: جمهوری - 16 اردیبهشت 1388
400000 ریال
لارنس لاکهارت، پیتر جکسون، تیمور قادری (مترجم) لارنس لاکهارت
ناشر: مهتاب - 15 مرداد 1390
460000 ریال
پرنیان حامد (محقق) پرنیان حامد (محقق)
ناشر: آویژه - 30 مرداد 1390
60000 ریال
یحیی احمدی کرمانی، محمدابراهیم باستانی پاریزی (مصحح) یحیی احمدی کرمانی
ناشر: علم - 23 دی 1386
1450000 ریال
جن.راف گارثویت، غلامرضا علی بابایی (مترجم) جن.راف گارثویت
ناشر: کتاب آمه - 17 مهر 1391
1200000 ریال
نمایش 76 - 90 از 526 مورد