ترتیب بر اساس:
بهنام محمدپناه، فاطمه ورنی جوکندان (ویراستار) بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان - 7 دی 1392
840000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1390
280000 ریال
ناشر: نوید شیراز - 24 خرداد 1393
900000 ریال
ناشر: بهزاد - 15 اسفند 1384
3000000 ریال
عبدالرفیع حقیقت عبدالرفیع حقیقت
ناشر: کومش - 16 اسفند 1392
3500000 ریال
لارنس لاکهارت، پیتر جکسون، تیمور قادری (مترجم)، احسان یارشاطر (ویراستار) لارنس لاکهارت
ناشر: مهتاب - 2 اسفند 1397
1500000 ریال
ناشر: نگاه - 25 اردیبهشت 1386
210000 ریال
یوزف ویسهوفر، هوشنگ صادقی (مترجم) یوزف ویسهوفر
ناشر: کتاب آمه - 17 آذر 1389
52000 ریال
پیتر جکسون، لارنس لاکهارت، تیمور قادری (مترجم)، ار.ان. فرای (ویراستار) پیتر جکسون
ناشر: مهتاب - 3 اسفند 1392
2500000 ریال
ناشر: سخن - 30 تیر 1392
250000 ریال
ناشر: نگاه - 25 اردیبهشت 1386
60000 ریال
ریچارد فولتس، امیر زمانی (مترجم) ریچارد فولتس
ناشر: دیبایه - 1398
480000 ریال
ناصر تکمیل همایون، کاظم سادات اشکوری (ویراستار) ناصر تکمیل همایون
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 8 بهمن 1390
50000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1397
2430000 ریال
نمایش 61 - 75 از 526 مورد