ترتیب بر اساس:
ناشر: اختران - 16 بهمن 1401
500000 ریال 475000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
همایون کاتوزیان همایون کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 10 تیر 1399
2280000 ریال 2052000 ریال
برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم) برتولد اشپولر
ناشر: گستره - 28 بهمن 1388
600000 ریال 540000 ریال
حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی حسن پیرنیا
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 8 مهر 1398
4950000 ریال 4455000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، جان اندرو بویل (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 7 مهر 1399
4500000 ریال 4050000 ریال
ناشر: مهتاب - 7 مهر 1399
2800000 ریال 2520000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، چارلز ملویل (ویراستار)، گاوین هامبلی (ویراستار)، پیتر اوری (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 26 آبان 1398
3500000 ریال 3150000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، جان اندرو بویل (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 16 اسفند 1397
1800000 ریال 1620000 ریال
محمدبن حسین بیهقی، خلیل خطیب رهبر(به اهتمام) محمدبن حسین بیهقی
ناشر: مهتاب - 2 خرداد 1396
1500000 ریال 1350000 ریال
تیمور قادری (مترجم) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - بهمن 1395
1750000 ریال 1575000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 11 اسفند 1393
1550000 ریال 1395000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، چارلز ملویل (ویراستار)، گاوین هامبلی (ویراستار)، پیتر اوری (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 27 شهریور 1398
1900000 ریال 1710000 ریال
تیمور قادری (مترجم) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 23 دی 1398
3000000 ریال 2700000 ریال
ناشر: مهتاب - 21 مرداد 1400
4900000 ریال 4410000 ریال
چارلز ملویل، گاوین هامبلی، پیتر اوری چارلز ملویل
ناشر: مهتاب، آبفام - 16 اسفند 1397
3300000 ریال 2970000 ریال
نمایش 1 - 15 از 461 مورد