ترتیب بر اساس:
جعفر شیرازی (گردآورنده)، فاطمه حسن پور (گردآورنده)، محمد باصری (گردآورنده)، فیروز فائدملکی (گردآورنده)، پویا سقایی (گردآورنده)، سمیه نصیری (گردآورنده)، سونا داداشی (گردآورنده)، زهرا عرب زاده (گردآورنده) جعفر شیرازی (گردآورنده)
ناشر: به آوران - 27 آبان 1388
24000 ریال
مینا باباشاهی، سمیرا شکری جوکار مینا باباشاهی
ناشر: حروفچین - بهمن 1395
سیدعبدالوهاب میرعلوی سیدعبدالوهاب میرعلوی
ناشر: شیلان - 30 بهمن 1392
80000 ریال
نوید حافظ پرست مودب نوید حافظ پرست مودب
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - مهر 1396
240000 ریال
حجت بیگ زاده حجت بیگ زاده
ناشر: سپهر - 27 آبان 1393
220000 ریال
سعید تهموزی دیده بان (گردآورنده) سعید تهموزی دیده بان (گردآورنده)
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - 16 شهریور 1389
35000 ریال
محمدمهدی اصفهانی محمدمهدی اصفهانی
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی هلال ایران - 28 بهمن 1391
مریم آئین مهر (ویراستار)، احمد رجائی (گردآورنده) مریم آئین مهر (ویراستار)
ناشر: مهر سبحان - 4 بهمن 1389
130000 ریال
اکرم السادات وخشورپور اکرم السادات وخشورپور
ناشر: انتشارات کرمانشاه - 3 بهمن 1389
10000 ریال
محمدیار حسینی، سامان عزیزی زاده محمدیار حسینی
ناشر: هاوار - فروردین 1397
200000 ریال
حمیدرضا کاظمینی، امیر شاکریان حمیدرضا کاظمینی
ناشر: دکتر کاظمینی - اسفند 1395
300000 ریال
تیوا کفیلی تیوا کفیلی
ناشر: قاصدک سپید - 5 اسفند 1392
140000 ریال
رقیه درویش زاده رقیه درویش زاده
ناشر: آذربیان - تیر 1397
100000 ریال
ناشر: تحقیقات آموزش کشاورزی - بهمن 1395
220000 ریال
نمایش 31 - 45 از 71 مورد