ترتیب بر اساس:
سیدحسن فاطمی سیدحسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1400
1100000 ریال 990000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
موریس ماس، آدامز، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علیرضا صادقی ماهونک (مترجم) موریس ماس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1400
1400000 ریال 1260000 ریال
حمید توکلی پور حمید توکلی پور
ناشر: آییژ - 9 مهر 1400
1700000 ریال 1530000 ریال
آر.ال ارل، ام.دی. ارل، حسین میرسعیدقاضی (مترجم) آر.ال ارل
ناشر: آییژ - 16 خرداد 1390
800000 ریال 720000 ریال
سیدعلی مرتضوی، لیلا زیرجانی، فریده طباطبایی یزدی سیدعلی مرتضوی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 14 آذر 1388
84000 ریال 75600 ریال
گری تاکر، سوزان فدرستون گری تاکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - اردیبهشت 1395
450000 ریال 405000 ریال
جواد میدانی جواد میدانی
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - 1382
310000 ریال 279000 ریال
مجتبی جعفری مجتبی جعفری
ناشر: آییژ - 17 مهر 1385
1200000 ریال 1080000 ریال
ویلیام کارول فریزیر، دنیس وستهاف، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) ویلیام کارول فریزیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1397
340000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - بهمن 1397
1700000 ریال
بربوزاکانواس گوستاو، سیدحمیدرضا ضیاء الحق (مترجم)، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علی معتمدزادگان (مترجم) بربوزاکانواس گوستاو
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 9 اردیبهشت 1391
55000 ریال
محمدرضا شاه بنده محمدرضا شاه بنده
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مرداد 1394
120000 ریال
حاجیه قاسمیان صفایی، فرخنده پورسینا حاجیه قاسمیان صفایی
ناشر: کنکاش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 23 تیر 1386
42000 ریال
شهربانو چتری شهربانو چتری
ناشر: سفیر اردهال - 19 خرداد 1392
100000 ریال
شهربانو چتری شهربانو چتری
ناشر: سفیر اردهال - 19 خرداد 1392
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 71 مورد