ترتیب بر اساس:
میلتون آسری، آدولف ماتز، احمد حسینی (مترجم)، رضا نظری (مترجم)، فرشید نویسی (مترجم) میلتون آسری
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 19 مرداد 1396
150000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 16 اردیبهشت 1392
150000 ریال
سیدجعفر سجادی سیدجعفر سجادی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1382
40000 ریال
ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، علیرضا مهرآذین ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو - 20 اسفند 1387
65000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اسفند 1392
120000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مرداد 1390
120000 ریال
مایکل میهر، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم)، علیرضا مهرآذین (مترجم) مایکل میهر
ناشر: کتاب نو - 26 آبان 1386
148000 ریال
سورن آبنوس سورن آبنوس
ناشر: ترمه - 17 اردیبهشت 1385
99000 ریال
سیدجعفر سجادی سیدجعفر سجادی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 28 شهریور 1384
29500 ریال
ناشر: موسسه فرازاندیش سبز - 30 تیر 1398
380000 ریال
سورن آبنوس سورن آبنوس
ناشر: ترمه - 10 دی 1387
99000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 17 مرداد 1401
900000 ریال
ایرج نوروش، بیتا مشایخی ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو - 26 اسفند 1385
68000 ریال
بابک پوربهرامی، فهیمه فعال بابک پوربهرامی
ناشر: کتاب آوا - خرداد 1395
110000 ریال
ناشر: حفیظ - 27 اردیبهشت 1385
26000 ریال
نمایش 31 - 45 از 203 مورد