ترتیب بر اساس:
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1401
3850000 ریال 3465000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز پژوهش سامانه های یکپارچه و نظامهای اطلاعاتی مالی امام حسن مجتبی (ع) - 27 فروردین 1401
1670000 ریال 1503000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز پژوهش سامانه های یکپارچه و نظامهای اطلاعاتی مالی امام حسن مجتبی (ع) - 7 آبان 1401
2380000 ریال 2142000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 11 آذر 1402
2300000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 18 فروردین 1401
250000 ریال 225000 ریال
فریدون رهنمای رودپشتی فریدون رهنمای رودپشتی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 20 شهریور 1392
2400000 ریال 2160000 ریال
ناشر: کیومرث - 14 آبان 1390
160000 ریال 144000 ریال
آدولف ماتز، میلتون آسری، فرشید نویسی (مترجم)، رضا نظری (مترجم)، احمد حسینی (مترجم)، عزیز عالی ور (مترجم) آدولف ماتز
ناشر: سازمان حسابرسی - 21 شهریور 1400
600000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 22 اردیبهشت 1400
1200000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 27 تیر 1402
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 21 مرداد 1401
2800000 ریال 2520000 ریال
علی اصغر فرج زاده، یونس بادآورنهندی علی اصغر فرج زاده
ناشر: ترمه - 26 بهمن 1398
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - آبان 1395
300000 ریال
ساسان مهرانی، ایرج نوروش ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 10 بهمن 1400
3000000 ریال 2200000 ریال
ایرج نوروش، بیتا مشایخی ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو - 26 اسفند 1385
196000 ریال 176400 ریال
نمایش 1 - 15 از 245 مورد