ترتیب بر اساس:
ناشر: آزاده - 27 بهمن 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
آبراهام ام ناسبوم، فرزین رضاعی (مترجم) آبراهام ام ناسبوم
ناشر: کتاب ارجمند - 25 آبان 1401
950000 ریال 902500 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، یحیی سیدمحمدی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: روان - 14 خرداد 1401
5500000 ریال 5000000 ریال
سیاوش چگینی سیاوش چگینی
ناشر: ویرایش - 27 آبان 1397
1000000 ریال 950000 ریال
فیلیپ آر. ماسکین، فرزین رضاعی (مترجم) فیلیپ آر. ماسکین
ناشر: کتاب ارجمند - 7 خرداد 1399
950000 ریال 855000 ریال
دبوراال. کابانیس، لیلا محمدی (مترجم) دبوراال. کابانیس
ناشر: ویرایش - 9 مرداد 1397
1300000 ریال 1235000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، پانته آ احدیان فرد (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: ابن سینا - 6 دی 1395
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: قطره - اردیبهشت 1395
190000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، فرزین رضاعی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: کتاب ارجمند - 22 آذر 1399
750000 ریال
انجمن روانپزشکی آمریکا، فرزین رضاعی (مترجم)، علی فخرایی (مترجم)، آتوسا فرمند (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: کتاب ارجمند - 9 آبان 1400
2950000 ریال
جان دبلیو. بارن هیل، فرزین رضایی (مترجم) جان دبلیو. بارن هیل
ناشر: کتاب ارجمند - 29 اردیبهشت 1399
1100000 ریال
انجمن روانپزشکی آمریکا، محمدرضا نیکخو (مترجم)، هامایک آوادیسیانس (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: سخن - 8 مهر 1392
2500000 ریال
ناشر: کتاب ارجمند - 16 اردیبهشت 1398
300000 ریال
ناشر: سخن - 1383
33000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، هامایاک آوادیس یانس (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: رشد - تیر 1394
3000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد