ترتیب بر اساس:
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
1200000 ریال 960000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 اسفند 1400
900000 ریال
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1400
800000 ریال
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
360000 ریال
سیدعبدالعلی قوام (تدوین)، سعید شکوهی (تدوین)، سیداحمد فاطمی نژاد (تدوین) سیدعبدالعلی قوام (تدوین)
ناشر: قومس - 15 مرداد 1390
200000 ریال
بهرام نوازنی (گردآورنده)، مهران کاظمی (گردآورنده)، امیر پورمند (گردآورنده) بهرام نوازنی (گردآورنده)
ناشر: تیسا - 1 بهمن 1393
120000 ریال
بهرام نوازنی (گردآورنده)، علی نوازنی (گردآورنده) بهرام نوازنی (گردآورنده)
ناشر: تیسا - 12 اسفند 1393
180000 ریال
ناشر: مدرسان شریف - آبان 1397
400000 ریال
ناشر: پردازش - 20 خرداد 1391
1200000 ریال
علی محمد حقیقی (گردآورنده)، مهدی صفرپور (گردآورنده) علی محمد حقیقی (گردآورنده)
ناشر: پردازش - 20 خرداد 1391
700000 ریال
ناشر: پردازش - 23 مرداد 1390
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد