ترتیب بر اساس:
حمیدرضا قلیچ خانی، دلارام کاردارطهران (مترجم) حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: پیکره - اردیبهشت 1396
200000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
فرشته برجسته فرشته برجسته
ناشر: سلسله مهر - آبان 1397
250000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهرا - بهمن 1394
تکتم رحمانی، حمیدرضا قلیچ خانی(مقدمه) تکتم رحمانی
ناشر: عقربه - دی 1399
700000 ریال
آرمان داوودی آب کنار آرمان داوودی آب کنار
ناشر: موسسه بوستان کتاب - مرداد 1396
300000 ریال
اصغر پناه زاده خانمیری، مهران بهزادی اصغر پناه زاده خانمیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1399
390000 ریال
علی اصغر مقتدائی، امید بناکارشیرازی (ویراستار) علی اصغر مقتدائی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
1030000 ریال
لیلا رضایی، ساناز هاشمیان، سیدجعفر هاشمیان (ویراستار) لیلا رضایی
ناشر: پیک فرهنگ - بهمن 1401
850000 ریال
ناشر: کتاب آبان، دید - فروردین 1395
850000 ریال
نمایش 16 - 24 از 24 مورد