ترتیب بر اساس:
آمارتیاکومار سن، سیداحمد موثقی (مترجم) آمارتیاکومار سن
ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1382
30000 ریال
ریمون آرون، عبدالرضا احمدی، مهرداد نورائی ریمون آرون
ناشر: مروارید - 1382
100000 ریال
ناشر: نشر نی - 4 شهریور 1386
28000 ریال
جعفر شاه نظری جعفر شاه نظری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - 26 مهر 1393
80000 ریال
ناشر: بوستان کتاب قم - 4 تیر 1384
120000 ریال
آمارتیاکومار سن، وحید محمودی (مترجم) آمارتیاکومار سن
ناشر: دانشگاه تهران - 1394
180000 ریال
ویلیام برت، سعید جهانگیری اصفهانی (مترجم) ویلیام برت
ناشر: پرسش - 8 دی 1387
1500000 ریال
فریدریش فون هایک، مهشید معیری (مترجم)، موسی غنی نژاد (مترجم) فریدریش فون هایک
ناشر: دنیای اقتصاد - 12 شهریور 1392
120000 ریال
محمدتقی مصباح محمدتقی مصباح
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 1381
6500 ریال
ناشر: بوستان کتاب قم - 1382
22000 ریال
محمود اعتمادزاده محمود اعتمادزاده
ناشر: فردوس - 17 اردیبهشت 1384
10000 ریال
محمدرضا رجائی محمدرضا رجائی
ناشر: اقیانوس معرفت - اردیبهشت 1395
80000 ریال
آمارتیاکومار سن، حسین راغفر (مترجم) آمارتیاکومار سن
ناشر: کویر - 1381
33000 ریال
هربرت مارکوزه، محمود کتابی (مترجم) هربرت مارکوزه
ناشر: پرسش - 1381
7500 ریال
محمدحبیب مرادی زاده، محمدرضا محمودپناهی محمدحبیب مرادی زاده
ناشر: حافظ پژوه - تیر 1395
110000 ریال
نمایش 31 - 45 از 94 مورد