ترتیب بر اساس:
داوود احمدیان نژاد داوود احمدیان نژاد
ناشر: عابد - 27 فروردین، 1392
150000 ریال
محمود نادری پور محمود نادری پور
ناشر: کوهسار - 26 شهریور، 1390
590000 ریال
نادر خرمی راد (مترجم) نادر خرمی راد (مترجم)
ناشر: دیباگران تهران - 22 فروردین، 1390
58500 ریال
سرمد کیانی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، وحیدرضا یوسفی (مترجم) سرمد کیانی (مترجم)
ناشر: آریانا قلم - 1393
135000 ریال
صادق روزبهی (مترجم)، خدیجه جدا (مترجم) صادق روزبهی (مترجم)
ناشر: پندار پارس، مانلی - 28 بهمن، 1388
150000 ریال
سرمد کیانی (مترجم)، وحیدرضا یوسفی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سرمد کیانی (مترجم)
ناشر: آریانا قلم - 25 آبان، 1392
400000 ریال
ناشر: علم آفرین، پارس ضیاء - 28 بهمن، 1393
60000 ریال
موسسه مدیریت پروژه PMI، فرین فرزدی (مترجم)، کیان قدکساز (مترجم)، ابوالفتح قهرمانی (ویراستار) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 04 خرداد، 1388
22000 ریال
انجمن مدیریت پروژه(PMI)، مهدی ابراهیمی (مترجم)، محمدرضا فرج مشایی (مترجم)، علی بیاتی (مترجم) انجمن مدیریت پروژه(PMI)
ناشر: آریانا قلم - 27 شهریور، 1391
70000 ریال
عبدالکریم سباعی (مترجم) عبدالکریم سباعی (مترجم)
ناشر: کتاب مهربان نشر - 21 دی، 1392
120000 ریال
حمیدرضا شعاری (مترجم) حمیدرضا شعاری (مترجم)
ناشر: پندار پارس - 19 فروردین، 1388
45000 ریال
ناشر: پندار پارس - اسفند، 1396
390000 ریال
موسسه مدیریت پروژه PMI، صادق روزبهی (مترجم)، وحید دهقان (ویراستار) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آریانا قلم - 18 اردیبهشت، 1390
50000 ریال
حسین عوض خواه (مترجم)، مجید فراهانی (مترجم) حسین عوض خواه (مترجم)
ناشر: آسیا - 13 اردیبهشت، 1389
55000 ریال
انجمن مدیریت پروژه(PMI)، مهرداد ظهوری (مترجم)، بهزاد ظهوری (مترجم)، مهدی اوجاقلو (مترجم) انجمن مدیریت پروژه(PMI)
ناشر: تراوش قلم - 09 اسفند، 1385
47000 ریال
نمایش 16 - 30 از 46 مورد