ترتیب بر اساس:
تونی بوزان، ثریا شریفی (مترجم)، نسیم روشنایی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) تونی بوزان
ناشر: نسل نو اندیش - 1397
1269000 ریال 1142100 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
150000 ریال 135000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
150000 ریال 135000 ریال
رضا خیرآبادی (مترجم)، معصومه خیرآبادی (مترجم) رضا خیرآبادی (مترجم)
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 14 مرداد 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 21 اردیبهشت 1392
1200000 ریال
ناشر: رهنما - بهمن 1395
100000 ریال
ماری برامبرگ، جولیوس لیپ، حمیدرضا بلوچ (مترجم) ماری برامبرگ
ناشر: شباهنگ - 3 آذر 1400
1950000 ریال
ماری برامبرگ، جولیوس لیپ ماری برامبرگ
ناشر: جنگل، جاودانه - 24 بهمن 1395
1800000 ریال
ناشر: جاودان خرد - 1 اسفند 1389
12000 ریال
آرتور تریگر، جولیوس لیپ، رضا دانشوری (مترجم) آرتور تریگر
ناشر: جنگل - 20 بهمن 1386
100000 ریال
آرتور تریگر، ماری برامبرگ، جولیوس لیپ، پردیس فتحی (مترجم) آرتور تریگر
ناشر: راه معاصر - 31 خرداد 1393
1300000 ریال
Reza Daneshvari Reza Daneshvari
ناشر: جنگل، جاودانه - 18 دی 1390
100000 ریال
ناشر: رهنما - 29 آبان 1390
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 263 مورد