ترتیب بر اساس:
ناشر: آسیم، نشر نو - 27 مرداد 1398
1400000 ریال
مصطفی باباخانی مصطفی باباخانی
ناشر: جامی - 20 مهر 1393
350000 ریال
ناشر: درناقلم - اردیبهشت 1396
90000 ریال
میرجلال الدین کزازی میرجلال الدین کزازی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 خرداد 1398
410000 ریال
طلعت بصاری طلعت بصاری
ناشر: کتابسرا - اسفند 1396
290000 ریال
ناشر: از نو - شهریور 1396
110000 ریال
کوروش کرمی پور کوروش کرمی پور
ناشر: نوید شیراز - تیر 1395
400000 ریال
حبیب الله پورعبدالله حبیب الله پورعبدالله
ناشر: کلهر - خرداد 1394
550000 ریال
آرکادیویچ استاریکوف آرکادیویچ استاریکوف
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مرداد 1395
120000 ریال
ناشر: انتخاب - تیر 1394
70000 ریال
نمایش 31 - 45 از 236 مورد