ترتیب بر اساس:
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
زبیگنیو برژینسکی، امیرحسین نوروزی (مترجم) زبیگنیو برژینسکی
ناشر: نشر نی - شهریور 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
الهام رسولی ثانی آبادی الهام رسولی ثانی آبادی
ناشر: تیسا - 1393
189000 ریال 170100 ریال
خوآن زاراته، مریم اصغرپور (مترجم) خوآن زاراته
ناشر: پندار تابان - مهر 1397
2490000 ریال 2241000 ریال
ریچارد شولنز، روی گادسون، جورج کوئینسر، سیدمحمدعلی متقی نژاد (مترجم) ریچارد شولنز
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1392
370000 ریال 333000 ریال
ج.پیتر برجس ج.پیتر برجس
ناشر: امیرکبیر - مهر 1396
1500000 ریال 1350000 ریال
ریچارد شولنز، روی گادسون، جورج کوئینسر، سیدمحمدعلی متقی نژاد (مترجم) ریچارد شولنز
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1392
450000 ریال 405000 ریال
مجتبی جامعی مجتبی جامعی
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - مهر 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1396
1400000 ریال
الی ویور، پاپ دوویلد، باری بوزان، علیرضا طیب (مترجم) الی ویور
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - تیر 1392
200000 ریال
الی ویور، بری بوزان، رحمن قهرمانپور (مترجم) الی ویور
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - خرداد 1388
460000 ریال
رابرت استوارت - اینگرسال، دریک فریزر، سیدداود آقایی (مترجم) رابرت استوارت - اینگرسال
ناشر: دادگستر - آذر 1392
140000 ریال
رابرت کوپر، حمید کریم نیا (مترجم) رابرت کوپر
ناشر: نگاه معاصر - شهریور 1392
200000 ریال
پل ویلیامز، علیرضا طیب (مترجم) پل ویلیامز
ناشر: امیرکبیر - بهمن 1392
320000 ریال
سائول برنارد کوهن، عباس کاردان (مترجم) سائول برنارد کوهن
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - خرداد 1388
360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 115 مورد