ترتیب بر اساس:
محمد وحیدی محمد وحیدی
ناشر: خیلی سبز - 1402
590000 ریال 531000 ریال
احسان عزیزآبادی فراهانی، شهاب گودرزی، مهرناز رمضان زاده (ویراستار)، عباس سرمایه(زیرنظر)، مهدی براتی(زیرنظر)، لیلا صالح پور(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست) احسان عزیزآبادی فراهانی
ناشر: خیلی سبز - آبان 1402
590000 ریال 531000 ریال
مهدی صالحی راد، سیدمحمد معروفی (ویراستار)، حسین عمادی (ویراستار)، زهرا خردمند (ویراستار)، الهه قاسمی(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست) مهدی صالحی راد
ناشر: خیلی سبز - مهر 1402
690000 ریال 621000 ریال
پویا الفتی، امیرحسین کریمی، کیوان کشاری (ویراستار)، لیلا مقدم (ویراستار)، امیرشهریار قربانیان (ویراستار)، علیرضا کریمی (ویراستار)، امین اسماعیل زاده (ویراستار) پویا الفتی
ناشر: بین المللی گاج - شهریور 1402
4840000 ریال 4356000 ریال
بهمن بازرگانی بهمن بازرگانی
ناشر: مبتکران - آبان 1402
6800000 ریال 6120000 ریال
بهمن بازرگانی بهمن بازرگانی
ناشر: مبتکران - مهر 1402
5400000 ریال 4860000 ریال
بهمن بازرگانی بهمن بازرگانی
ناشر: مبتکران - مهر 1402
4200000 ریال 3780000 ریال
بهمن بازرگانی بهمن بازرگانی
ناشر: مبتکران - مهر 1402
6100000 ریال 5490000 ریال
بهمن بازرگانی بهمن بازرگانی
ناشر: مبتکران - شهریور 1402
7500000 ریال 6750000 ریال
امیرحسین معروفی، مسعود جعفری، مسعود علوی امامی (ویراستار)، روح الله علیزاده (ویراستار)، مصطفی رستم آبادی (ویراستار)، محمدجواد صادقی (ویراستار) امیرحسین معروفی
ناشر: الگو - مرداد 1402
3600000 ریال 3240000 ریال
نیما سپهری، مهدی براتی، یاسر عبداللهی، معصومه سعیدی (ویراستار)، سجاد طهرانچی (ویراستار)، نازنین سداد (ویراستار)، راضیه یوسفی تلوکلایی (ویراستار)، میلاد عزیزی (ویراستار)، الهه قاسمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) نیما سپهری
ناشر: خیلی سبز - آبان 1402
5800000 ریال 5220000 ریال
نیما سپهری، مهدی براتی، یاسر عبداللهی، معصومه سعیدی (ویراستار)، حسین ایروانی (ویراستار)، سجاد طهرانچی (ویراستار)، سیدعلی حسین زاده حاجی آقا (ویراستار)، اعظم اسماعیلی (ویراستار)، نازنین سداد (ویراستار)، بهاره فتاحی (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست) نیما سپهری
ناشر: خیلی سبز - آبان 1402
5800000 ریال 5220000 ریال
فرشاد هادیان فرد، امیر بصراوی (ویراستار)، زهرا خردمند (ویراستار)، راضیه یوسفی تلوکلایی (ویراستار)، آیدا ابوالحسن بیگی (ویراستار)، علی عابدی (ویراستار)، پارسا حیدری زاده (ویراستار)، علی ترابی (ویراستار)، میثم شقاقی (ویراستار)، میعاد هنرور (ویراستار)، علی داروغه (ویراستار)، الهه قاسمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) فرشاد هادیان فرد
ناشر: خیلی سبز - مهر 1402
4480000 ریال 4032000 ریال
نیما سپهری، مهدی براتی، یاسر عبداللهی، علی طهانی (ویراستار)، مهسا خاکی (ویراستار)، معصومه سعیدی (ویراستار)، سیدعلی حسین زاده حاجی اقایی (ویراستار)، سجاد طهرانچی (ویراستار)، علیرضا گندمی حسنارودی (ویراستار)، مینا نظری (ویراستار)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، ساناز یوسفی(گرافیست)، الهه قاسمی(گرافیست) نیما سپهری
ناشر: خیلی سبز - آبان 1402
5400000 ریال 4860000 ریال
یاسر عبداللهی، نیما سپهری، مهدی براتی، مهسا خاکی (ویراستار)، سیدعلی حسین زاده حاجی اقایی (ویراستار)، سجاد طهرانچی (ویراستار)، علیرضا گندمی حسنارودی (ویراستار)، علی طهانی (ویراستار)، مینا نظری (ویراستار)، معصومه سعیدی (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست)، ساناز یوسفی(گرافیست)، الهه قاسمی(گرافیست) یاسر عبداللهی
ناشر: خیلی سبز - آبان 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
نمایش 31 - 45 از 737 مورد