محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
شاه ایران محمدرضاپهلوی، شهریار ماکان(به اهتمام) شاه ایران محمدرضاپهلوی
ناشر: شرکت نشر البرز - آبان 1402
4950000 ریال 4455000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
فریدون هویدا، حسین ابوترابیان (مترجم) فریدون هویدا
ناشر: اطلاعات - اردیبهشت 1400
400000 ریال 360000 ریال
شبنم عظیمی نژادان شبنم عظیمی نژادان
ناشر: نگاه معاصر - مهر 1389
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: شرکت حکایت قلم نوین - مهر 1391
6000000 ریال 5400000 ریال
سیدرضا نیازمند سیدرضا نیازمند
ناشر: شرکت حکایت قلم نوین - دی 1400
3000000 ریال 2700000 ریال
ریشارد کاپوشینسکی، بهرنگ رجبی (مترجم)، مهدی نوری (ویراستار)، علیرضا اسماعیل پور (ویراستار) ریشارد کاپوشینسکی
ناشر: ماهی - آبان 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
الهه رئیس فیروز (مترجم)، احمد پیرانی (ویراستار) الهه رئیس فیروز (مترجم)
ناشر: به آفرین - آبان 1390
425000 ریال
ویلیام شوکراس، عبدالرضاهوشنگ مهدوی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) ویلیام شوکراس
ناشر: ذهن آویز - اسفند 1401
4200000 ریال
فرهاد رستمی (به اهتمام) فرهاد رستمی (به اهتمام)
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - اسفند 1391
650000 ریال
فرهاد رستمی (به اهتمام) فرهاد رستمی (به اهتمام)
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - اسفند 1391
750000 ریال
ویلیام شوکراس، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم) ویلیام شوکراس
ناشر: آسیم - اسفند 1385
95000 ریال
ژراردو ویلیه، عبدالرحیم میهن یار (مترجم) ژراردو ویلیه
ناشر: به آفرین، هاجری - اسفند 1389
138000 ریال
فضل الله صلواتی فضل الله صلواتی
ناشر: اطلاعات - مرداد 1396
500000 ریال
محمدرضاپهلوی،شاه ایران، حسین ابوترابیان (مترجم) محمدرضاپهلوی
ناشر: زریاب - آذر 1385
275000 ریال
جواد محقق (ویراستار)، علی شجاعی صائین (تدوین) جواد محقق (ویراستار)
ناشر: مدرسه - بهمن 1387
11000 ریال
نمایش 1 - 15 از 45 مورد