ترتیب بر اساس:
محمدحسین علیزاده، مهدی کسب پرست محمدحسین علیزاده
ناشر: عصر انتظار - 17 خرداد 1400
1290000 ریال 1161000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
عهدیه یداله زاده عهدیه یداله زاده
ناشر: حتمی - 13 بهمن 1398
1590000 ریال 1431000 ریال
محمدحسین اقبالی محمدحسین اقبالی
ناشر: بامداد کتاب - 12 آبان 1399
590000 ریال
اکبر آفرینش خاکی، سعید صانعی، ناصر فتوگرافی (ویراستار) اکبر آفرینش خاکی
ناشر: نشر ورزش - 10 مهر 1398
690000 ریال
وحید ساری صراف، علی اصغر کوشافر (ویراستار)، محمدباقر بهادری(ویرایشگر) وحید ساری صراف
ناشر: دانشگاه تبریز - 27 آذر 1391
120000 ریال
میشل گادل، فواد کاسب (مترجم)، فاطمه کیوانی (مترجم)، ناصر فتوگرافی (ویراستار) میشل گادل
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 17 آذر 1388
30000 ریال
فرزانه جعفرزادگان فرزانه جعفرزادگان
ناشر: صفوی راد - 19 آذر 1391
50000 ریال
محمدمهدی کاظمی محمدمهدی کاظمی
ناشر: راه کمال، سبز آرنگ - 26 مهر 1389
25000 ریال
سیدعلیرضا حسینی کاخکی (ویراستار)، سمیه گیوه کی (ویرایشگر)، اکبر آفرینش خاکی (تدوین) سیدعلیرضا حسینی کاخکی (ویراستار)
ناشر: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه - 25 آذر 1386
45000 ریال
محمدرضا پورفرخ محمدرضا پورفرخ
ناشر: افلاک - 23 تیر 1386
18000 ریال
عباس خدایاری، سیدنعمت خلیفه، رضا ایمان زاده، علیرضا سهرابیان مقدم عباس خدایاری
ناشر: صموتی - 28 اردیبهشت 1388
25000 ریال
ناشر: سیمین - 6 آبان 1391
120000 ریال
رمضان کریمی، حمیدرضا نگارستانی، رضا قاسم نژاد، کبری زمانی رمضان کریمی
ناشر: سرانه - 9 دی 1391
47000 ریال
شراره اکابری، فاطمه فرزان فرد شراره اکابری
ناشر: جهان کتاب - 2 آذر 1392
50000 ریال
محمدرضا برومند، اعظم فضلی درزی محمدرضا برومند
ناشر: موسسه فرهنگی شمال پایدار - 30 مهر 1392
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد