ترتیب بر اساس:
جانیس ال هینکل، معصومه ذاکری مقدم (مترجم) جانیس ال هینکل
ناشر: اندیشه رفیع - 31 خرداد 1393
400000 ریال
اکرم پرنده، مجتبی قنبری قلعه سری اکرم پرنده
ناشر: جامعه نگر - 13 شهریور 1398
495000 ریال
شادی دهقان زاده، بابک روزبهان شادی دهقان زاده
ناشر: جامعه نگر - 13 شهریور 1398
1890000 ریال
مهدی صفری، جمیله محتشمی، اعظم دبیریان، اکرم دبیریان، لیلا عسگری، اعظم شیرین آبادی فراهانی، مهسا بوذری، لیلا خانعلی، سیده نرجس موسوی زاده، فاطمه ویزش فر، روژین احمدی، مرضیه رحمتی، آزاده برزگرمروستی، حسن عزتی مهربانی مهدی صفری
ناشر: آثار سبحان، یاررس - 27 آبان 1393
480000 ریال
برانداجی بیر، سوزان اوکانل اسملتزر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، ژاله محمدعلیها (مترجم)، صدیقه عاصمی (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 19 خرداد 1392
269000 ریال
برانداجی بیر، سوزان اوکانل اسملتزر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، مرضیه شبان (مترجم)، شادان پدرام رازی (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 19 خرداد 1392
169000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، برانداجی بیر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، فروزان آتش زاده شوریده (مترجم)، مهرنوش پازارگادی (ویراستار) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 4 آبان 1390
139000 ریال
برانداجی بیر، سوزان س. اسملترز، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، فریبا نصیری زیبا (مترجم) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 28 اردیبهشت 1392
139000 ریال
سوزان س. اسملترز، برنداجی. ببر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، ژیلا عابدسعیدی (مترجم)، نیره براهیمی (مترجم)، زهره پارسایکتا (مترجم)، زهرا تذکری (مترجم)، مهسا شریفی (مترجم) سوزان س. اسملترز
ناشر: جامعه نگر - 17 مهر 1392
219000 ریال
یاسر قوامی (مترجم)، بهنام ثبوتی (مترجم) یاسر قوامی (مترجم)
ناشر: علوم کامپیوتر - 1391
178000 ریال
سوزان س. اسملتزر، اسماعیل شریعت (مترجم)، معصومه عبدالخالقی (مترجم) سوزان س. اسملتزر
ناشر: اندیشه رفیع - 10 بهمن 1389
130000 ریال
لیلیان شولتیس برونر، دوریس اسمیت سودارث، معصومه ذاکری مقدم (مترجم)، فاطمه جلالی نیا (مترجم) لیلیان شولتیس برونر
ناشر: اندیشه رفیع - 9 خرداد 1390
160000 ریال
ناشر: حکیم هیدجی - 16 تیر 1392
295000 ریال
نمایش 46 - 60 از 514 مورد