ترتیب بر اساس:
کری اچ چیور، جانیس ال هینکل، زهرا مشتاق (مترجم) کری اچ چیور
ناشر: جامعه نگر - 15 تیر 1393
199000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
شادی عبداله زرگر، سمانه پارچه باقیه، جواد فخرپور شادی عبداله زرگر
ناشر: جامعه نگر - 26 آذر 1398
349000 ریال
محسن سلیمانی، محمدرضا عسگری، عباسعلی وفایی، حسن بابامحمدی، منیر نوبهار محسن سلیمانی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 8 بهمن 1387
265000 ریال
ملاحت نیک روان مفرد، سیما زهری انبوهی ملاحت نیک روان مفرد
ناشر: نور دانش - 27 بهمن 1388
88000 ریال
برانداجی بیر، سوزان س. اسملتزر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، مریم حضرتی (مترجم)، زهرا نسابه (مترجم)، راضیه بیگی بروجنی (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 9 مهر 1392
289000 ریال
المیرا حسن پور، سمیه غفاری، مریم کرمی، زهرا کشوردوست (ویراستار) المیرا حسن پور
ناشر: جامعه نگر - 19 دی 1391
990000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، لیلیان شولتیس برونر، دوریس اسمیت سودارث، ناهید دهقان نیری (مترجم) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: اندیشه رفیع - 27 تیر 1389
170000 ریال
حمید حجتی، مصطفی شوکتی احمدآباد (مقدمه)، راضیه السادات حسینی (تدوین)، سمیه سیاحی (تدوین)، همت الله مومن آبادی (تدوین) حمید حجتی
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 23 خرداد 1389
399000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - شهریور 1396
280000 ریال
حمید حجتی (گردآورنده) حمید حجتی (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1396
359000 ریال
ناشر: جامعه نگر - 11 دی 1398
399000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، زهرا مشتاق (مترجم) جویس بلک
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 23 خرداد 1389
129000 ریال
برانداجی بیر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، سوزان س. اسملتزر، مریم عالیخانی (مترجم) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 5 آبان 1389
89000 ریال
زیبا فراهانی (گردآورنده) زیبا فراهانی (گردآورنده)
ناشر: حیدری - دی 1396
600000 ریال
نمایش 16 - 30 از 514 مورد