ترتیب بر اساس:
اندرو آلتمن، بهروز جندقی (مترجم)، سیدابراهیم حسینی (مقدمه) اندرو آلتمن
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 9 تیر 1386
39000 ریال
ان.آر. پولانزاس، نجادعلی الماسی (زیرنظر) ان.آر. پولانزاس
ناشر: میزان - 12 آذر 1386
60000 ریال
جورجو دل وکیو، جواد واحدی (مترجم) جورجو دل وکیو
ناشر: میزان، دادگستر - 27 بهمن 1386
44000 ریال
محمدجعفر جعفری لنگرودی محمدجعفر جعفری لنگرودی
ناشر: گنج دانش - 2 آذر 1384
25000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 29 مرداد 1387
27000 ریال
ابراهیم دلشاد، مجتبی فاضل ده آبادی (ویراستار)، نجادعلی الماسی (مقدمه) ابراهیم دلشاد
ناشر: دانشگاه مفید - 29 بهمن 1390
47000 ریال
مارک تبیت، حسن رضایی خاوری (مترجم) مارک تبیت
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی - 20 خرداد 1385
20000 ریال
ناشر: دنیای سبز - 24 بهمن 1386
47000 ریال
حسن جعفری تبار حسن جعفری تبار
ناشر: حق گزاران - شهریور 1395
150000 ریال
محمد منصورنژاد، حجت الله محمدشاهی (ویراستار) محمد منصورنژاد
ناشر: جوان پویا - 15 تیر 1387
12000 ریال
ناشر: مجد - بهمن 1395
اسماعیل نامق حسین اسماعیل نامق حسین
ناشر: جنگل - شهریور 1397
200000 ریال
محمدحسین طالبی محمدحسین طالبی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - شهریور 1397
115000 ریال
محمدسالم محسنی محمدسالم محسنی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آبان 1396
135000 ریال
محمد منصورنژاد محمد منصورنژاد
ناشر: جوان پویا - 12 بهمن 1392
80000 ریال
نمایش 46 - 60 از 71 مورد