ترتیب بر اساس:
ناشر: شرکت سهامی انتشار - بهمن 1397
2000000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
عبدالله جوادی آملی عبدالله جوادی آملی
ناشر: مرکز نشر اسرا - 26 شهریور 1398
630000 ریال
محمدحسین طالبی محمدحسین طالبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 2 آذر 1399
310000 ریال
سیدمحمدامین موسوی سیدمحمدامین موسوی
ناشر: جنگل، جاودانه - 22 خرداد 1391
45000 ریال
ناشر: دانشگاه قم - 1382
14500 ریال
صادق مرادی صادق مرادی
ناشر: خرسندی - مهر 1395
440000 ریال
مارک تبیت، حسن رضایی خاوری (مترجم) مارک تبیت
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی - 1 اردیبهشت 1394
170000 ریال
دنیس پترسن، یحیی شعبانی (مترجم) دنیس پترسن
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 16 دی 1399
300000 ریال
ژرژ ریپر ژرژ ریپر
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - فروردین 1396
630000 ریال
ناشر: نگاه بینه - 17 آذر 1393
100000 ریال
آندره مارمور، سعید عابدی (مترجم)، مجید نیکویی (مترجم) آندره مارمور
ناشر: نگاه معاصر - 16 تیر 1393
600000 ریال
هانس کلزن هانس کلزن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - فروردین 1395
170000 ریال
شهرام کیوانفر شهرام کیوانفر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - مرداد 1395
800000 ریال
سیدمحمدرضا علوی سرشکی سیدمحمدرضا علوی سرشکی
ناشر: چهارده معصوم (علیه السلام) - 29 خرداد 1386
10000 ریال
آستین چینهنگو آستین چینهنگو
ناشر: خرسندی - آذر 1394
320000 ریال
نمایش 16 - 30 از 71 مورد