ترتیب بر اساس:
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 21 تیر 1399
750000 ریال 600000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تیر 1397
1650000 ریال 1320000 ریال
حسن جعفری تبار حسن جعفری تبار
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1397
750000 ریال 675000 ریال
دیویدادوارد رز، سیداحمد موسوی خوئینی (مترجم) دیویدادوارد رز
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 6 مرداد 1399
1480000 ریال 1184000 ریال
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - 13 آذر 1401
2500000 ریال
ریموند وکس، باقر انصاری (مترجم) ریموند وکس
ناشر: جنگل، جاودانه - 2 مهر 1401
600000 ریال
هربرت لیونل آدولفوس هارت، محمد راسخ (مترجم) هربرت لیونل آدولفوس هارت
ناشر: نشر نی - 12 مهر 1399
1200000 ریال
توماس موراوتز، بهروز جندقی (مترجم)، محمدباقر انصاری (ویراستار)، اسماعیل نعمت اللهی (بازنویسی) توماس موراوتز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 10 آبان 1391
45000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 فروردین 1390
157000 ریال
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - 1393
900000 ریال
هانس کلسن، اسماعیل نعمت اللهی (مترجم) هانس کلسن
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 بهمن 1391
42000 ریال
میشل تروپه میشل تروپه
ناشر: آگه - 17 دی 1398
480000 ریال
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - 1393
350000 ریال
مهرزاد ابدالی مهرزاد ابدالی
ناشر: مجد - 20 آذر 1400
850000 ریال
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: قطره - 25 اسفند 1398
1600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 71 مورد