ترتیب بر اساس:
جان ال. مارتین، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) جان ال. مارتین
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 28 بهمن 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
محمد داوودی، سیدمحمدحسن جواهری (ویراستار) محمد داوودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 2 اسفند 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 13 فروردین 1399
1850000 ریال 1665000 ریال
فاطمه صغری علیزاده، سیدبهنام علوی مقدم، محمدرضا پاشایی (ویراستار) فاطمه صغری علیزاده
ناشر: ابوعطا - 8 شهریور 1390
680000 ریال 578000 ریال
ناشر: آییژ - 22 فروردین 1400
1800000 ریال 1620000 ریال
سیدحشمت الله مرتضوی زاده سیدحشمت الله مرتضوی زاده
ناشر: آییژ - 25 دی 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
محمود تلخابی محمود تلخابی
ناشر: آییژ - 28 شهریور 1384
600000 ریال 540000 ریال
لیلا طالب زاده، هادی پورشافعی لیلا طالب زاده
ناشر: دانشگاه بیرجند - تیر 1397
220000 ریال 198000 ریال
جنی دانهو، محسن شاکری (مترجم)، سیدعلیرضا هوشی السادات (مترجم) جنی دانهو
ناشر: دانشگاه یزد - 26 شهریور 1399
450000 ریال 405000 ریال
حسین فرخ مهر حسین فرخ مهر
ناشر: نوشته - 22 شهریور 1388
250000 ریال 212500 ریال
گیل باتل، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) گیل باتل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 تیر 1398
230000 ریال
عباس حبیب زاده عباس حبیب زاده
ناشر: دانشگاه قم - 5 اسفند 1392
200000 ریال
تاد ویتکر، شیرین فرمهینی فراهانی (مترجم) تاد ویتکر
ناشر: وانیا - 24 خرداد 1396
1200000 ریال
دیوید رینولدز، دانیل مویس، محمدعلی بشارت (مترجم)، حمید شمسی پور (مترجم) دیوید رینولدز
ناشر: رشد - 8 اسفند 1384
250000 ریال
رامین کریمی رامین کریمی
ناشر: بهار سبز - 20 اسفند 1387
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 316 مورد