ترتیب بر اساس:
محمداحسان تقی زاده، اکرم حسین زاده، محمد مناف زاده (ویراستار) محمداحسان تقی زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1402
720000 ریال
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
600000 ریال 480000 ریال
احمدحسین شریفی، یدالله دادجو (ویراستار) احمدحسین شریفی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1398
300000 ریال
محمد داودی، محمد تقیان ورزنه (ویراستار)، ابراهیم نیک صفت (ویراستار) محمد داودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
120000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - دی 1398
150000 ریال
عیسی زاده گرمی، محمد داودی عیسی زاده گرمی
ناشر: منتشران، کتاب پرستو - اسفند 1386
28000 ریال
صدیقه السادات میرزاپورآل هاشم صدیقه السادات میرزاپورآل هاشم
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
20000 ریال
ناشر: نیوشا نگار - مهر 1389
20000 ریال
اعظم صالحی، پویان گرامی (ویراستار) اعظم صالحی
ناشر: سیمیا - آبان 1392
55000 ریال
مرتضی محسنی کبیر (گردآورنده) مرتضی محسنی کبیر (گردآورنده)
ناشر: ابرون - اردیبهشت 1385
20000 ریال
میرمحمود ساعی، نادر جوادزادگان (مترجم) میرمحمود ساعی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
18850 ریال
داریوش ظفری، قربان علیزاده داریوش ظفری
ناشر: فروزش - بهمن 1387
33000 ریال
عیسی زاده گرمی عیسی زاده گرمی
ناشر: منتشران، کتاب پرستو - آذر 1386
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد