ترتیب بر اساس:
احمد براآنی، محمدعلی نعمت بخش احمد براآنی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1391
45000 ریال
امین شکری امین شکری
ناشر: مدرسان شریف - آبان 1394
450000 ریال
سعیدرضا عاملی، سعیده سادات قادری، کورش گوهریان (ویراستار) سعیدرضا عاملی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 8 دی 1388
55000 ریال
ناشر: نیاز دانش - اسفند 1395
300000 ریال
سیدعلی حسینی، غلامرضا درویشی سیدعلی حسینی
ناشر: جهان نو - 28 آذر 1388
20000 ریال
حمیده حق پرست حمیده حق پرست
ناشر: گسترش علوم پایه - مرداد 1395
200000 ریال
ناشر: مدرسه - 21 آذر 1388
24000 ریال
ناشر: پوران پژوهش - 1 تیر 1399
860000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 14 اسفند 1389
58000 ریال
علیرضا جباریه علیرضا جباریه
ناشر: اتحاد، ادبستان - 18 آبان 1389
50000 ریال
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه - 20 شهریور 1390
450000 ریال
ویرجینیا اندرسن، محمدحسن مهدوی (مترجم) ویرجینیا اندرسن
ناشر: علوم روز - 1382
55000 ریال
ناشر: اشراقی، راهی - 27 فروردین 1387
20000 ریال
سیدعلی موسوی، مجید سبزعلی گل سیدعلی موسوی
ناشر: اشراقی، صفار - 30 آبان 1385
11000 ریال
پل هالدن، برندن مانلی، مرتضی متواضع (مترجم) پل هالدن
ناشر: دیباگران تهران - 23 خرداد 1388
63000 ریال
نمایش 31 - 45 از 139 مورد