ترتیب بر اساس:
گروه مولفان، سیدجواد فراهانی (ویراستار) گروه مولفان
ناشر: تبارک - اسفند 1390
محمد فرجی محمد فرجی
ناشر: طرح نوین اندیشه - بهمن 1390
50000 ریال
ناشر: دوراندیشان - فروردین 1402
1840000 ریال
وحید غفوری راد وحید غفوری راد
ناشر: راه - تیر 1402
800000 ریال
سمیه صادقی سمیه صادقی
ناشر: راه - تیر 1402
800000 ریال
محمدسعید شفیعی، نفیسه نکوئی مهر، مکی تمیمی نژاد محمدسعید شفیعی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - شهریور 1399
150000 ریال
مسلم آقایی طوق، حسن لطفی مسلم آقایی طوق
ناشر: شرکت سهامی انتشار - فروردین 1401
1300000 ریال
نمایش 46 - 53 از 53 مورد