ترتیب بر اساس:
ریموند وکس، سیدمحمد حسینی (مترجم)، مجید نجفی کلیانی (مترجم) ریموند وکس
ناشر: نگاه معاصر - آذر 1400
1100000 ریال 990000 ریال
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1390
260000 ریال
بیژن عباسی بیژن عباسی
ناشر: دادگستر - مرداد 1400
750000 ریال
عباس کریمی(مقدمه) عباس کریمی(مقدمه)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1399
340000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - فروردین 1396
200000 ریال
سیدبشیر حسینی اسفیدواجامی سیدبشیر حسینی اسفیدواجامی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اردیبهشت 1392
137000 ریال
عباسعلی عمید زنجانی عباسعلی عمید زنجانی
ناشر: میزان - بهمن 1392
240000 ریال
محمود عرفانی محمود عرفانی
ناشر: جنگل - خرداد 1395
350000 ریال
محمدمجتبی رودیجانی (مترجم)، محمد رستم پور (مترجم) محمدمجتبی رودیجانی (مترجم)
ناشر: کتاب آوا - خرداد 1393
270000 ریال
منصور رحمدل منصور رحمدل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1393
55000 ریال
محمدحسن صادقی مقدم، سیدحسین صفایی (مقدمه) محمدحسن صادقی مقدم
ناشر: میزان - اسفند 1390
70000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1387
45500 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - خرداد 1391
60000 ریال
نمایش 31 - 45 از 794 مورد