ترتیب بر اساس:
سوزان ج. هکمن، علی پیمان (زارعی) (مترجم)، مهدی رحمانی (مترجم) سوزان ج. هکمن
ناشر: رخ داد نو - 9 اسفند 1391
96000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
ریموند بودون، عبدالحسین نیک گهر (مترجم) ریموند بودون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اسفند 1396
100000 ریال
لوک وان کامپنهود، ریموند کیوی، عبدالحسین نیک گهر (مترجم) لوک وان کامپنهود
ناشر: توتیا - 8 خرداد 1384
350000 ریال
ویلیام اسکیدمور، علی محمد حاضری (مترجم)، احمد رجب زاده (مترجم)، سعید معیدفر (مترجم)، محمد مقدس (مترجم)، علی هاشمی گیلانی (مترجم) ویلیام اسکیدمور
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 17 شهریور 1392
220000 ریال
آرتوآسا برگر، حمیرا مشیرزاده (مترجم) آرتوآسا برگر
ناشر: باز - 20 فروردین 1386
23000 ریال
مهرداد نوابخش مهرداد نوابخش
ناشر: جهان کتاب - 21 خرداد 1390
320000 ریال
عباس محمدی اصل عباس محمدی اصل
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 1382
150000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 31 شهریور 1398
290000 ریال
ناشر: اندیشه احسان - شهریور 1397
750000 ریال
سهیلا علیرضانژاد سهیلا علیرضانژاد
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - آبان 1397
200000 ریال
پتر هدستروم، فرهاد نصرتی نژاد (مترجم) پتر هدستروم
ناشر: آگه - اردیبهشت 1397
240000 ریال
فرحناز فرهمندفر، محمدکریم منصوریان فرحناز فرهمندفر
ناشر: نوید شیراز - 1381
13500 ریال
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 4 دی 1389
50000 ریال
نمایش 16 - 28 از 28 مورد