ترتیب بر اساس:
دیوید گلاور، شیلاف استرابریج دیوید گلاور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1394
50000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: طهوری - 1 اردیبهشت 1394
450000 ریال
سرجیو سیسموندو، یاسر خوشنویس (مترجم)، علی فروزفر (ویراستار) سرجیو سیسموندو
ناشر: سروش - 19 اسفند 1392
170000 ریال
کلیفورد کانر کلیفورد کانر
ناشر: ماهی - فروردین 1396
380000 ریال
استیو فولر، محمدابراهیم محجوب (مترجم) استیو فولر
ناشر: نشر گمان - خرداد 1395
330000 ریال
محمد توکل محمد توکل
ناشر: جامعه شناسان - 11 خرداد 1389
750000 ریال
مایکل مولکی، حسین کچوئیان (مترجم) مایکل مولکی
ناشر: نشر نی - 13 تیر 1389
480000 ریال
ماسیمیانو بوتچی، مصطفی تقوی (مترجم) ماسیمیانو بوتچی
ناشر: آگاه - 9 شهریور 1398
320000 ریال
ناشر: طهوری - 30 دی 1398
1350000 ریال
علیرضا نوروزی، خالید ولایتی علیرضا نوروزی
ناشر: چاپار - 16 آبان 1388
30000 ریال
مجید ادیب زاده مجید ادیب زاده
ناشر: ققنوس - 20 مرداد 1388
32000 ریال
هنری بایرلی، لسلی استیونسن هنری بایرلی
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 7 اسفند 1398
840000 ریال
فریتیوف کاپرا، محمد گوهری نائینی (مترجم) فریتیوف کاپرا
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 10 اردیبهشت 1385
38000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مهر 1393
165000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد