ترتیب بر اساس:
سعیده کامیابی آذر، حسن رستگارپور (ویراستار) سعیده کامیابی آذر
ناشر: موسسه کتاب آراد - 4 مرداد 1392
2500000 ریال
گری اسمال، مهدی قراچه داغی (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) گری اسمال
ناشر: پیکان - 5 آذر 1399
550000 ریال
ملوک پارسایی ملوک پارسایی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - مرداد 1397
90000 ریال
طهمورث فروزین طهمورث فروزین
ناشر: یکان - 25 اردیبهشت 1386
15000 ریال
بیل لوکاس، سمیه موحدی فرد (مترجم) بیل لوکاس
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، تا ظهور - 28 تیر 1389
50000 ریال
دومینیک اوبراین دومینیک اوبراین
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، همگرا - 6 آبان 1393
80000 ریال
فلوریان راستلر، تونی بازان(مقدمه) فلوریان راستلر
ناشر: پل - 14 دی 1399
1700000 ریال
ناشر: پل - 11 اسفند 1397
800000 ریال
باربارا آلمن، مریم نوزرآدان (ویراستار) باربارا آلمن
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 16 دی 1399
230000 ریال
علیرضا منجمی علیرضا منجمی
ناشر: آزاد مهر - 25 اسفند 1388
50000 ریال
بروس میلر، شیدا فروغی بروس میلر
ناشر: اندیشه زرین - 15 دی 1389
10000 ریال
جینی گراهام اسکات جینی گراهام اسکات
ناشر: یاران، آذربایجان - 6 اردیبهشت 1399
650000 ریال
دانیل لپ، میترا نظریان (مترجم) دانیل لپ
ناشر: گوتنبرگ - 11 خرداد 1387
300000 ریال
نمایش 61 - 75 از 282 مورد